A hinduizmusról általában

A hinduizmus India autentikus ősi vallásának tekinthető, amit sok forrás brahmanizmus néven is emleget. A hinduizmus összességében csak nagyon nehezen definiálható, hiszen a történelem során a vallás nagyon dinamikusan fejlődött, ami még napjainkban is formálódik, illetve fokozatosan alakul.

A kereszténység, valamint az iszlám után a hinduizmus a harmadik legnépszerűbb vallás, így a világon több mint 900 millió ember vallja magáénak. A hinduizmus érdekessége, hogy lényege nem egy isteni megnyilvánuláson alapul, hanem egyfajta sajátos leképzése az indiai társadalomban megfigyelhető kasztrendszernek.

Megnyilvánulási formái éppen ezért számtalanok, hiszen a transzcendentális meditáción és a papok bonyolult rituáléin át a népi vallási szertartásokig, babonákig, illetve a fejlett filozófiai rendszerek kialakulásáig bezárólag mindent lefed.

hinduizmus

A hinduizmus a változás ellenére természetesen tartalmaz állandó pontokat, így a hinduk már évezredek óta ugyanazzal a névvel jelölik a vallás alapjául szolgáló elviséget, avagy magát az egyetemes vallásrendszert, a szanátana dharmát, amit örök rendként vagy örök törvényként lehetne fordítani.

A hinduizmus tehát lényegében egy egyfajta gyűjtőnév, méghozzá azoknak a különböző, gyakran egymástól igencsak távol álló hitrendszerek, illetve a szent írásokban lefektetett hitgyakorlatok gyűjtőneve, amelyeket a szanátana dharma, avagy az örök törvény meghatároz és engedélyez.

A hinduizmus az egyetlen olyan világvallás jelenleg, amelynek nincs megnevezett és beazonosított alapítója, sem központi hatósága, meghatározó hitvallása, állandó panteonja, de még csak egy általánosságban és széles körben elfogadott szentírásra vagy hiedelemrendszere sem.

A hinduizmus a világ vallásai közül mindig is kitűnt a dogmatikamentességével, a kiemelkedően nagy toleranciájával – ezért említik a Föld legtoleránsabb vallásának is –, valamint missziós tevékenységének teljes hiányával.

A hinduizmus az egyetlen olyan vallás, ami nézetrendszerével és filozófiájával nem csak egyetlen aspektusból, hanem minden egyes lehetséges aspektusból igyekszik megmagyarázni a létezés és az elmúlás formáját. A hinduizmus kialakulása Dél-Ázsiából eredeztethető, mindmáig Indiában és Nepálban a legnépszerűbb, de az elmúlt évtizedek során a nyugati világban is egyre inkább elterjedt.